Schadeherstel

Schadeherstel

Afspraak maken?

Maak hier uw afspraak

Wij verzorgen:

  • Schadetaxatie
  • Schadereparatie
  • Restyle plaatwerk (uitdeuken zonder spuiten)
  • Overig spuitwerk

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kom gerust een langs of neem contact met ons op.


Schade Taxatie (vaststellen schade)

Nadat u het schadeformulier heeft opgestuurd naar uw tussenpersoon of verzekeraar wordt de procedure in gang gezet voor het vaststellen van de schade. De procedure is afhankelijk van het type verzekering.


WA Verzekering

De verzekering van de veroorzaker schakelt een schade-expert in. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Dan moeten beide partijen een schade-expert inschakelen. Mocht de schuldvraag toch bij de tegenpartij liggen en de aansprakelijkheid is schriftelijk erkend, dan kunt u de kosten van de expert daarop verhalen. Als blijkt dat u de veroorzaker bent van de schade, dan zijn de kosten helaas voor u. U dient dan zelf de kosten van uw autoschade te betalen.


WA+ Verzekering

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de WA Verzekering. Een aanvulling hierop is dat ook de schade aan uw eigen voertuig is verzekerd, ook als gevolg van brand, inbraak of diefstal. In dit geval schakelt de verzekeraar zelf een expert in om de autoschade vast te stellen.


Casco Verzekering

Uw verzekeraar schakelt zelf een schade-expert in. De schade-expert bepaalt zelf de omvang van de schade, het schadebedrag, de wijze van herstel en de kosten daarvan. Als de expert, de schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens zijn wordt het expertiserapport gemaakt voor de verzekeraar. Als na het maken van het expertiserapport wordt besloten om het voertuig niet te laten repareren, worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn om de schade vast te stellen bij u in rekening gebracht. Mocht u wel kiezen voor reparatie, dan zijn deze kosten wel inbegrepen in het schadebedrag.


Restyle Plaatwerk (uitdeuken zonder spuiten)

Uitdeuken zonder spuiten (restylen) is een innovatieve techniek voor het herstellen van diverse deukjes als gevolg van parkeer, transport, hagelschade en dergelijke.

In principe wordt hiermee bedoeld deukjes ter grootte van ongeveer een € 2,- muntstuk.

Maar soms worden ook grotere deuken succesvol hersteld. Met speciaal gereedschap en vakmanschap wordt het deukje nauwkeurig teruggebracht in zijn oorspronkelijke vorm, zonder dat daarbij de lak wordt aangetast.